آموزش آسان الفبای کرمانجی

av

A a                  آ             

Av
Av diherike.
Av tê vexwarin.
Ev deryêk av e.
Av di deryê da ye.
Ez ê avê vexwim.

Av ( آب ), ard ( آرد ), dar (درخت), aş ( آسیاب ), agahî ( آگاهی ), avis ( آبستن ), Aşxane (شهر آشخانه)


B b                  ب
Bizin
Ev bizinek e.
Ew bizina sorbelek e.
Bizin li nav bêxçe ye.
Bizin şîr dide.
Bizin giya dixwe.

Bar ( بار ), beq ( قورباقه ), berf ( برف ), bav ( پدر ), kebab ( کباب ), beran ( قوچ ), Bijnûrd  (بجنورد)


C c                   ج
Cêran
Ev cêranek e.
Ev cêrana diçêrîye.
Cêran li ser çê ne.
Goştê cêranê pir bi tam e.
Cêran giya dixwe.

Ceh ( جو ), car ( دفعه ), cêran ( آهو ), cînar (همسایه), cewr (ستم), fincan ( فنجان ), Cacerm (جاجرم)

çay
Ç ç                   چ
Çav
Ev çavek e.
Ew çava qehweyî ye.
Çav temaşe dike.
Çav sa dîtinê ne.
Adem bi çavan tiştan dibîne.

Çakûş ( چکش ), çav ( چشم ), ço ( چوب دستی ), çar ( چهار ), çel ( چهل ), Çinaran (چناران)


D d                    د
Dest
Ew du dest in.
Destek mezin e.
Destek qiçik e.
Destê mezin ê min e.
Destê qiçik ê te ye.

Dihol (دهل), dest (دست), dev (دهان), dûr (دور), dar (درخت), diwan / diran (دندان), Deregez (درگز)

ewr
E e                     اَ
Ewr
Ev ewr in.
Ew ewrên sipî ne.
Ewr li asmîn çêdibin.
Ewr baranê dibarînin.
Ewr berfê jî dibarînin.


هر وقت که پسوند فعل کمکی بعد از یک اسم بیاید از آن جدا نوشته می شود.
( ne و in در جملات اول و دوم که خود فعل محسوب می شوند.)
اگر پسوند فعل کمکی بعد از یک فعل باشد به آن وصل می شوند.
( in در جملات سوم و چهارم و پنجم که به فعل وصل شده اند.)


Ewr (ابر), ereb (عرب), zewq (ذوق ), evîn (عشق), şeş (شش), ker (الاغ), Esperayîn ((اسفراین


Ê ê                     اِ
Êzing
Êzing darên hişk in.
Êzing sa şewatê ne.
Êzing dişewitin.
Êzing ar û elawê çêdikin.
Ar germîyê û ronahîyê dide.

Zêrr ( طلا ), êzing ( هیزم ), êvar ( غروب ), êş ( درد ), dirêj ( دراز ), rê ( راه ), mêş (مگس)


çay

F f                     ف                  
Fincan
Ev fincanek e.
Li nav fincanê çay heye.
Gula ser fincanê pir qeşeng e.
Çaya nav fincanê pir bi tam e.
Wê li hîva Berfembarê cotek fincan kirî.

Fîl (فیل), firoke (هواپیما), firîn (پرواز), firokxane (فرودگاه), heft (هفت), berf (برف) , Farûj (فاروج)


G g                     گ                 
Gulberroj
Ew gulberroj in.
Gulberroj dendikan dide.
Rengê gulberrojê zer e.
Dendikên gulberrojê reş in.
Berê gulberrojê li royê ye.

Gog (توپ), golik (گوساله), gur (گرگ), genim (گندم), girtin (گرفتن), Bacgîran (باجگیران)


H h                     ح                 
Hêlîn
Ev hêlîn e.
Ev hêlîna çûçikan e.
Di hêlînê da hêk hene.
Hêlîn mala çûçikan e.
Çûçik di hêlînê da hêk dikin.

Hesp ( اسب ), hestî ( استخوان ), heval ( دوست ), neh (نه), hîngiv (عسل)


I i                     اِ کسره ضعیف 
Dil
Ev dil e.
Dil li nav qefesa sîng e.
Dil ji dilan hez diken.
Dil li ser dil e, ne derd e ne kul e.
Dilê aşiq û meşûqan ji hev ra digursê.

Bivir ( تبر ), bizin ( بز ), dil ( دل ), hêstir ( اشک ), mirov ( آدمی زاد ), zivistan (زمستان)

sîr

Î î                    یی
Sîr
Ev sîr in.
Rengê sîran sipî ye.
Sîr devê adem dişewitîne
Dapîra min ji sîran hez dikir.
Ew sîrana li sîmek girê dane.

Sîr ( سیر ), îsal ( امسال ), îro ( امروز ), îşev ( امشب ), tirî ( انگور ), kanî (چشمه)


J j                      ژ
Jin
Ev jinek e.
Navê wê Rojîn e.
Ew jina nîn dipêje.
Şewata tendûrê pir bi jan e.
Rojîn ji Kurmancên Xorasanê ye.

Jin ( زن ), bejn ( قد ), rojî (روزه), jûjî (جوجه تیغی), bijang ( مژه), jêr (پایین), mij (مه), jûr (بالا)


K k                  ک
Kerguh
Ev kêrgîyek e.
Kêrgî li nav giya ye.
Ew kêrgîya qehweyî ye.
Guçikê kêrgîyan dirêj in.
Kêrgî gul û giyê dixwan.

Kesk (سبز), kevok (کبوتر), kêwanî ( کدبانو ), kevçî ( قاشق ), ka (کاه), kal ( پیر ), Kelat (کلات)


L l                  ل                 
Leklek
Ev leklek e.
Leklek li nav avê ye.
Çingî leklekê swîr e.
Leklek ji masîyan hez dike.
Ling û stûya leklekan pir dirêj in.

Leklek ( لک لک ), lepik (دستکش), lez (شتاب), simbil (گندم خوشه). Simbêl (سبیل), Layîn (لایین)


M m                 م
Masî
Ev masî ne.
Ew du masî ne.
Masî di avê da dijîn.
Masî avjenî dikin.
Goştê masîyan bi meze ye.

Kum (کلاه), mişk (موش), masî (ماهی), mirîşk (مرغ), kurm (کرم), Merawe Tepe (مراوه تپه)


N n                   ن
Neft
Neft dişewite.
Ew çala neftê ye.
Neft di bin herdê da ye.
Neft li Îranê û Iraqê heye.
Ew nefta ya xelkê wan welatan e.

Nar ( انار ), navik ( ناف ), name ( نامه ), nêr ( نرینه ), nan (نان), nexwaş ( بیمار ), penîr (پنیر)O o          اُ با غنچه کردن لب
Ordek
Ev ordek e.
Ordek li ser avê ye.
ordekê diho hêkek kir.
Rengê serê ordekê kesk e.
Ordekên Quçanê pir xweşik in.

Ordek ( اردک ), otaq ( اتاق ), otomobîl ( اتومبیل ), por ( مو ), sor ( قرمز ), ocax (اجاق)


P p                   پ
Piling
Ev piling e.
Piling goşt dixwe.
Piling li nav çolê ne.
Rengê piling xalxalî ye.

Pişîk ( گربه ), pîr ( پیر ), poz ( بینی ), hesp ( اسب ), pirr ( زیاد ), par ( قسمت ), panî (پاشنه)


Q q                   ق                
Qirik
Ev qirik e.
Ew qirikek e.
Qirik qareqar dikin.
Rengê qirikê reş e.
Qirikan du qanat hene.

Qefes ( قفس ), qend ( قند ), qirik ( کلاغ ), qedexe ( قدغن ), qersîn (سرما (خوردن, Quçan (قوچان)


R r                   ر                   
Rê
Ev rê ye.
Rê dirêj e.
Ew rêya asfalt e.
Li ser rê pirêyek heye.
Rê sa rêvaçûnê ye.

Rovî (روباه), rûreş (روسیاه),birîn (زخم), bilûr (نی), baran (باران), Radkan (رادکان), Raz (راز)


S s                  س
Saet
Ev saet e.
Saet çend e?
Saet demhêjmar e.
Çardora saetê sor e.
Saet li ser deh û deh deqîqan e.

Saet (ساعت), Sêv (سیب), sol (کفش), sêl ((سنگ تخت , se (سگ ), sed (عدد صد) , Serexs (سرخس)


Ş ş                  ش
Şûşe
Ev şûşe ne.
Şûşe rêzkirî ne.
Ew çar şûşe ne.
Ew şûşên şerbetê ne.
Ew şûşana bi derî ne.

Şîlan (گل نسترن), şeş ( شش ), şeker (شکر ), şeh ( شانه ), şêr (شیر ), aştî ((آشتی, Şêrvan (شیروان)


T t                  ت                  
Têr
Ev têr e.
Têr goşt dixwan.
Têran du qanat hene.
Têr çûçikan nêçîr diken.
Têr li asimîn bi bilindî difirin.

Tût (توت), texte (تخته), tevşo (تیشه), filût ( فلوت ), tewdan (زدن بهم), textêreş (تخته سیاه) ), tahl (تلخ)U u                
اُ
Ev tîpa u ye.
U tîpek dengdar e.
Tîpa u jî mîna i nayê serî navan.
U dikeve nava bêjeyan.
U tîpa 25,an ji alfabêyê ye.

Tîp حرف , bêje (کلمه، واژه)

Kurmanc ( کرمانج ), gul ( گل ), gurçî (، قلوه کلیه ), hengulîsk ( انگشتر ), kul (دمل)Û û                 اُو 
                
Ev tîpa û ye.
Û tîpek dengdar e.
Kum (^) li serê “ û “ heye.
Tîpa u jî mîna û nayê serî navan.
U dikeve nava bêjeyan.

Şûr ( شمشیر ), tût ( توت ), tûr ( توربه ), kûr ( عمیق ), şûşe ( بطری ), tû ( جغد )

sêva ebbasî
V v                    و
v
Evv e.
v şêrîn e.
Ew sêva sor e.
v mêwe ye.
v li Esperayînê pir in.

Sêv ( سیب ), hîv ( ماه ), lêv ( لب ), şivan ( چوپان ), dirav ( پول ), vegerîn ( برگشتن ), vekirin (کردن باز)


W w     و با غنچه کردن لب
Kew
Ev kew e.
Ew kewek e.
Kew hêk dikin.
Çingî wê kewê sor e.
Qanatên kewê xetxetî ne.

Weirs ( طناب ), mêwe ( میوه ), kew ( کبک ), war ( خیمه گاه، اردوگاه ), wezîr ( .(وزیر

xiyar
X x               خ
Xiyar
Ew xiyar in.
Xiyar pincar e.
Xiyar li ser bûte ne.
Xiyar tên xwarin.
Avdew ji xiyar û dew û xwê çêdibe.

Xurme ( خرما ), xalxalok ( کفش دوزک ), xiyar ( خیار ), xal ( نقطه ), xwelî ( خاک ), xelat .(هدیه)


Y y               ی صامت
Yek
Ev hêjmara “ 1 “ ê ye.
Ew hêjmara yêkemîn e.
Ez yêk kes im.
Yêk, bi tenê ye.
Yêk û yêk dibe du.

Yêk ( یک ), yazdeh ( یازده ), payîz ( پاییز ), dinya ( دنیا ), çiya ( کوه ), çay ( چای ), meymûn (میمون)


Z z                ز
Zêrr
Ev hengul&i

/ 2 نظر / 293 بازدید
Muhemmed

Silav biray we hûrmet û zehmetkêş cenabi Îsmayîlî. malpera Zanîst gelek dewlemend e. Hêvîdarim ku Xadê te sa me Kurmancan dagiri û wişe kî li Kaltura kurmancan ji wîyan pirrtir xizmet kî.

Leila Barati

سلام.من یک کرمانج زاده هستم.بر این زبان مسلط تیستم.علاقمند به یادگیری هستم در ضمن شرایط اموزش به متقاضیان رو هم دارم اما نیاز به راهنمایی اساتیدی همچون شما دارم. لطفا به این ایمیل پاسخ دهید. با تشگر براتی