مقایسه استثناء های تلفظی در الفبای انگلیسی و کرمانجی

     از مقایسه چگونگی نابرابریهای تلفظی و نوشتاری در الفبای زبان انگلیسی و الفبای زبان کرمانجی در می بابیم ، گرچه در نمادهای نوشتاری الفبای دو زبان ظاهری شبیه به هم دارند اما در تلفظ ها تفاوت های بسیاری داشته که آموختن آنها برای نوآموزان زبان و ادبیات کرمانجی کمی دشوار می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با گردآوری استثناء های تلفظی الفبای دو زبان، این مشکل از پیش پای دوست داران زبان کرمانجی زدوده شود.

     شمار استثناء های تلفظی در الفبای انگلیسی 62 استثناء می باشد در حالی که این شماره در الفبای کرمانجی به 10 استثناء کاهش یافته است، که بیشتر آنها به جهت رعایت اقتصاد الفبایی در زبان کرمانجی می باشد، یا به دلیل نبود تلفظ برابر آن در دیگر زیر شاخه های زبان کردی، نمادهای نوشتاری این حروف از الفبای کرمانجی کنار گذاشته شده است، در این جا با شناساندن این استثناء ها، کوشش شده تا دوستان گرامی بتوانند آسان تر با الفبای زبان کرمانجی ارتباط برقرار نموده و پاسخی به شبهات ذهنی شان باشد.

     نسبت استثناء های تلفظی در الفبای کرمانجی کم تر از یک ششم الفبای انگلیسی می باشد، از این رو خواندن و نوشتن در زبان کرمانجی بسیار آسان تر از زبان انگلیسی بوده که بسیاری از نوآموزان به جهت نداشتن آشنایی کافی به الفبای کرمانجی به استثناء های تلفظی الفبای انگلیسی پرداخته و آن را دلیلی بر نا کارآمد بودن این الفبا برای زبان کرمانجی می دانند، از این رو این مقاله پاسخی درخور برای این دوستان می باشد. بنابراین با شناخت کافی از الفبای کرمانجی می توان در جهت آموزش بهتر آن گام برداشت، امید است که برای دوستان مفید باشد.

 

استثناء های تلفظی در الفبای  انگلیسی

استثناء

تلفظ فارسی

حرف

4

( آ )، ( اُ )، ( اَ )، ( اِی )، (اِ ضعیف)

A a

2

(ب)، قبل از حرف (t) و بعد حرف m تلفظ نمی شود.

B b

6

(س) ، (ک) ، (ش) و یا (چ) ، غالباً بعد از حرف s تلفظ نمی شود. ترکیب  ch اصولاً صدای (چ) می دهد، ترکیب (ck) صدای (ک) می دهد.

C c

3

(د)، اگر بعد از d ترکیب ge بیاید  d تلفظ نمی شود،  اگر ed  بعد از حروف بیصدا بیاید معمولاً صدای (ت) می دهد، d گاهی در ترکیب  die صدای (ج) می دهد،

D d

4

(ای)، (اِ) ،در آخر کلمات تلفظ نمی شود، اگر e قبل از ترکیب ry بیاید تلفظ نمی شود، e در موارد نادری هم صدای (آ) می دهد.

E e

1

(ف)، در حرف اضافه ی of صدای ( و ) می دهد.

F f

5

( ج)، و (گ)  اگر بعد از g یکی از حروف a - o - u به کار رود, صدای «گ» می دهد. - اگر بعد از g یکی از حروف e - y قرار گیرد, صدای «ج» می دهد. قبل از حروف i و e گاه صدای (ج) و گاه صدای (گ) می دهد، اگر g قبل از یکی از ترکیبات in ،em ،en و er بیاید صدای (ج) می دهد، g قبل از حروف n یا m تلفظ نمی شود، g در ترکیبات gh یا ght تلفظ نمی شود، قبل از یکی از ترکیبات ia ،eo و ao صدای (ج) می دهد، (gh) گاه صدای (گ) دارد، مانند: ghost

(gh) گاه صدای (ف) دارد، مانند

G g

4

(ه) ، (ح)،  h در برخی از کلمات قبل از برخی حروف صدار دار تلفظ نمی شود،  h همواره در آخر کلمه تلفظ نمی شود، h بعد از r تلفظ نمی شود، در صورتی که h با برخی حروف ترکیب شود صدای متفاوتی می دهد، مثل:

تلفظ

ترکیب

تلفظ

ترکیب

تلفظ

ترکیب

چ

ch

خ

kh

ق یا غ

gh

ش

sh

ژ

zh

ف

ph

شبیه (ث) عربی

th

 

 

 

 

 استثناء های حروف ترکیبی با حرف اول آن آورده شده است.

H h

2

(آی) و (ایی)، در صورتی که بعد از i حرف r بیاید، صدای معادل (اِ) می دهد،

I i

0

( ج)

J j

2

(ک)، معمولاً در اول کلمه و قبل از حرف n   لفظ نمی شود، (kh) برای نشان دادن صدای (خ) در کلمات غیر انگلیسی بکار می رود،

K k

1

(ل)، قبل از حروف f ، m ، k و d تلفظ نمی شود،

L l

0

( م )

M m

1

(ن)، ترکیب ng  صدای (ن) تو دماغی دارد،

N n

2

(اُ)، گاه صدایی بین (آ) و (اُ) را می دهد، در کلمه of  صدای (آ) می دهد.

O o

5

(پ)، به همراه یکی از حروف t ,p یا n در ابتدای کلمه ای بیاید، تلفظ نمی شود، اگر p بین m و t بیاید تلفظ نمی شود، ترکیب ph معمولاً صدای ( ف ) می دهد، اما گاه صدای ( و ) نیز می دهد،  ph ترکیب قبل از th تلفظ نمی شود،

P p

1

( کو )، در صورتی که que در آخر کلمه بیاید صدای ( ک ) می دهد،

Q q

2

( ر )، در صورتی که در آخر کلمه بیاید و یا به دنبال آن حرف بی صدا باشد، تلفظ نمی شود،

R r

5

(س)، در آخر ضمایر و افعال کمکی و بین دو حرف صدا دار و قبل از y صدای (ز) می دهد، ترکیب یا sure sua , sion صدای (ژ) می دهد، ولی اگر قبل از s حرف بی صدا بیاید و ترکیب su  و ترکیب sh  صدای (ش) می دهد، در برخی از کلمات تلفظ نمی شود،

S s

4

(ت)، ترکیب با io ، ie و ia صدای (ش) می دهد. اگر بعد از t یکی از حروف u ،i و e بیاید صدای (چ) می دهد. در برخی از کلمات تلفظ نمی شود بویژه اگر در ترکیبهایی نظیر tle ،oft و st باشد. ترکیب th صدای شبیه (ث) دارد.

T t

3

(یو)، در ترکیب gue یا que تلفظ نمی شود، در غیر این موارد صدایی بین (آ) و (اَ) می دهد،

U u

0

( و )

V v

0

( و ) فارسی را می دهد، (با غنچه کردن لب)،

W w

2

( ز )، ( کس ) ، ( گز )

X x

2

( یه )، ( آی ) ، ( ئی کوتاه )

Y y

1

( ز )، ترکیب zh صدای ( ژ ) فارسی را می دهد.

Z z

62

 

جمع

 

 استثناء های تلفظی در الفبای  کرمانجی

استثناء

تلفظ فارسی

حرف

0

( آ )

A a

0

(ب)

B b

0

(ج)

C c

1

(چ)، گاه تلفظی بین (ج) و (چ) فارسی را دارد.

Ç ç

0

(د)

D d

0

( اَ ) فتحه

E e

 1

( اِ ) کسره، گاه مصوت (یی) ضعیف تلفظ می شود.

Ê ê

0

(ف)

F f

0

(گ)  

G g

0

(ه)

H h

0

( اِ ) ضعیف، کسره ضعیف

I i

0

(یی) مصوت بلند

Î î

0

( ژ)

J j

1

(ک)، گاه تلفظی بین (ک) و (گ) فارسی را دارد.

K k

0

(ل)

L l

0

(م )

M m

0

(ن)

N n

0

( اُ ) این تلفظ در فارسی نبوده و نزدیک به تلفظ (اُ) همراه با غنچه کردن لبها می باشد.

O o

1

(پ) ، گاه تلفظی بین (ب) و (پ) فارسی را دارد.

P p

0

( ق )

Q q

1

( ر )، گاه تلفظی نزدیک به (ر) مشدد در فارسی را دارد، که اغلب دوبار (rr) نوشته می شود.

R r

0

(س)

S s

0

(ش)

Ş ş

1

(ت)، گاه تلفظی نزدیک به (ط) عربی دارد.

T t

0

( اُ ) مصوت

U u

0

( اُو ) مصوت کشیده

Û û

0

(و) صامت

V v

3

تلفظ (w) انگلیسی را دارد که دارای  تلفظی نزدیک به (و) فارسی همراه با غنچه کردن لبها می باشد.

گاه با مصوت های دیگر ترکیب می شود که معادل فارسی ندارند.

 

ترکیب

مثال

wa

Xwastin, xwarin

we

Xwedê, xwendin

Xwîn, gwîz, dwîz

 

W w

1

( خ )، گاه تلفظی نزدیک به (غ) عربی را دارد.

X x

0

( ی ) صامت

Y y

0

( ز )

Z z

10

 

جمع

 نویسنده: ع. اسماعیلی

/ 1 نظر / 211 بازدید
Muhemmed

Sipas hevalê hêja.tenê min xwast biwêjim ku li zimanên Îranê tu peyv bi vowel(dengdar) şirov nebin. gerê pêş ez dengdaran nîşana ' bi kar bênin. mîna: 'av, 'ar, 'aş bi baverê min va jî li nivîsa kurmancî bi Ingilîsî ra ferq heye. Rêz